Tandläkare Farzini

Botox

Botox används för att reducera vissa typer av rynkor med hjälp av en injektionsbehandling. Läs mer nedan hur behandlingen går till och hur vi kan hjälpa dig.

Vad innebär behandlingen?

Behandlingen utförs genom att man injicerar Botox i den muskel som orsakar rynkan. Effekten märks 4 – 7 dagar efter behandlingen och varar 3 – 6 månader beroende på vilket område som har behandlats och kundens egna förutsättningar. Om man upprepar behandlingen sitter effekten kvar längre.

Vad är Botox?

Botox/Botulinumtoxin är ett naturligt förekommande bakterieprotein som injiceras i små doser under huden och blockerar den nervimpuls som orsakar sammandragning av de muskler som framkallar rynkor. Allergi och oönskade effekter i samband med denna behandling är ovanliga och kan behandlas medicinskt.

Behöver man bedövning?

Det är vanligt att man klarar denna behandling helt utan bedövning. Vi använder oss av korta fina kanyler och sticket känns ungefär som ett myggbett. Vill man ändå ha bedövning så kommer vi att lägga en bedövningssalva på det område som ska behandlas. Det brukar ge en väldigt god effekt.

Vilka effekter kan man förvänta sig?

Maximal effekt av denna behandling uppnås först efter 14 dagar. Under tiden kan man känna sig öm och svullen i det behandlade området. Man kan också uppleva en tyngdkänsla eller bedövningskänsla i området. Dessa upplevelser är övergående och ersätts av en känsla av att vara fräschare. Eventuell korrigering utförs kostnadsfritt.

Att tänka på före behandlingen

 • Undvik alkohol 48 h innan behandling och nikotin på behandlingsdagen.
 • Avstå från behandling vid pågående hudinfektion eller inflammation.

Att tänka på efter behandlingen

 • Det behandlade området får inte masseras på en vecka. Detta för att eliminera risken att produkten flyttar på sig och ger oönskade effekter.
 • Undvik fysisk aktivitet, bastubad och make-upp i 24 timmar.
 • Undvik stark sol eller använd solskyddsfaktor med 50 SPF den närmaste tiden.
 • Undvik hudvårdsbehandlingar i två veckor.

Vilka ska undvika Botox?

 • Individer som inte har fyllt 18 år.
 • Gravida och ammande.
 • Individer som behandlas med blodförtunnande mediciner.
 • Individer som har neurologiska sjukdomar.
 • Individer som fick sin senaste Botoxbehandling för en kortare tid än tre månader.