Tandläkare Farzini

Rotfyllning

När tandens inre mjuka vävnad skadas på grund av infektion eller trauma behöver den avlägsnas och ersättas med rotfyllningsmaterial. Detta är viktigt för att hindra infektion och inflammation att sprida sig vidare till käkbenet.

Hur går det till?

  • Tandläkaren öppnar ett hål ner till rotkanalen, rensar kanalen mekaniskt och kemiskt och fyller den med ett vävnadsvänligt material.
  • För att undvika att få nya bakterier ner i rotkanalen isoleras tanden från resten av munhålan mha en gummiduk som läggs runt tanden.
  • De flesta rotfyllningar utförs utan bedövning eftersom nervvävnaden är ofta så pass skadad att den inte kan signalera smärta.
  • Hur lång tid en rotbehandling tar beror på tandens anatomi och antal rotkanaler. Kindtänder har 3 – 4 rotkanaler och kräver mer tid.

Efter behandling

Det är ovanligt med efterbesvär i samband med rotbehandling. Eventuell ömhet eller värk kan ofta behandlas med vanliga smärtstillande läkemedel. Om en infektion eller inflammation har spridit sig vidare till käkbenet
behöver man i vissa fall komplettera rotbehandlingen med rotspetsoperation vilket innebär att ungefär 3 mm av rotspetsen avlägsnas. Denna behandling utförs vanligen hos specialist.