Tandläkare Farzini

Tandläkare göteborg

Välkommen på tandundersökning på vår mottagning i Göteborg

Välkommen att besöka vår mottagning när du behöver tandvård i Göteborg. Det är inte så länge sedan man gick till tandläkaren endast när man hade tandvärk. Idag handlar en stor del av tandvården om förebyggande åtgärder, vilket har gjort våra munnar friskare. Munnen kan givetvis reagera direkt på skada, men de flesta sjukdomar kommer smygande. Symptom, till exempel smärta, kommer ofta först i slutskedet och då är det svårare och ofta dyrare att behandla skadan.

Vi erbjuder tandvård i Göteborg, och med regelbundna tandläkarundersökningar kan vi undvika många munhälsorelaterade problem.

Vad händer på en tandundersökning?

En tandundersökning innehåller flera viktiga moment och de allra vanligaste är följande:

  • Det är vanligt att du först får fylla i en hälsodeklaration. Denna information är viktig för tandundersökningen. Bland annat får tandläkaren reda på om du använder något läkemedel. Vissa mediciner orsakar nämligen muntorrhet som kan innebära hög kariesrisk. Andra, till exempel blodförtunnande mediciner, kan innebära att du blöder längre efter ett ingrepp.
  • Nästa moment är röntgenundersökning samt en noggrann undersökning av samtliga vävnader i munhålan, dvs tänder, tandkött, munslemhinna, käkleder och käkmuskler.
  • Tandundersökningen kan då avslöja karies, tandsten, tandlossning, infektioner i munslemhinna, sjukliga förändringar, felställda tänder, problem med käkleder och käkmuskler, och så vidare.

Varför det är viktigt med regelbundna tandläkarundersökningar?

Möjligheten för att få ha friska tänder livet ut ökar väsentligt om du regelbundet gör en tandundersökning hos tandläkaren eller tandhygienisten. Hur ofta regelbundet är varierar dock från person till person. Vanligtvis räcker det med ett besök per år, men ibland kan det krävas fler.