Tandläkare Farzini

Undersökning

Det är inte så länge sedan man gick till tandläkaren bara när man fick tandvärk. Idag handlar en stor del av tandvården om förebyggande åtgärder, vilket har gjort våra munnar friskare. Munnan kan givetvis reagera direkt på skada, med de flesta sjukdomar kommer smygande. Symtom, till exempel smärta, kommer ofta först i slutskedet och då är det svårare och oftare dyrare att behandla skadan. Med regelbundna tandläkarundersökningar undviker man relativt många munhälsorelaterade problem.

Vad händer på en undersökning?

En undersökning innehåller flera viktiga moment, de allra vanligaste är följande:

  • Det är vanligt att du först får fylla i en hälsodeklaration. Denna information är viktig. Bland annat får tandläkaren reda på om du använder något läkemedel. Vissa mediciner orsakar nämligen muntorrhet som kan innebära hög kariesrisk. Andra, till exempel blodförtunnande, kan innebära att du blöder längre efter ett ingrepp.
  • Nästa moment är röntgenundersökning samt en noggrann undersökning av samtliga vävnader i munhålan dvs tänder, tandkött, munslemhinna, käkleder och käkmuskler.
  • Undersökningen kan då avslöja karies, tandsten, tandlossning, infektioner i munslemhinna, sjukliga förändringar, felställda tänder, problem med käkleder och käkmuskler, etc.

Varför det är viktigt att regelbundet besöka tandläkaren

Möjligheten för att få ha friska tänder livet ut ökar väsentligt om du regelbundet går till tandläkaren eller tandhygienisten. Hur ofta regelbundet är varierar dock från person till person. Vanligtvis räcker det med ett besök per år, men ibland kan det krävas fler.