Tandläkare Farzini

Laga tänderna - Om karies och hål

När munbakterierna matas med kolhydrater börjar de att producera syra. Syran börjar fräta på emaljen och till slut kanske ett hål bildas. Här beskriver vi varför detta uppstår och hur vi hos Tandläkare Farzini behandlar detta.

Orsaken till hål i tänderna

En vanlig orsak till en hög kariesrisk är småätande. Varje gång man äter eller dricker någonting som innehåller socker eller andra kolhydrater startar syraattacken och pågår i ungefär en halvtimme. Vanligtvis kan saliven reparera skadan på emaljen efter syraangreppet. Utsätts tänderna ofta för syraangrepp och får munnen inte vila några timmar mellan målen så ökar risken för karies. Det naturliga försvaret mot detta syraangrepp är emaljen och den rengörande saliven. Borstar man tänderna dagligen med fluortandkräm fungerar reparationsarbetet vanligtvis bra.

 

Det är svårt för syran att lösa upp den hårda emaljen, men när ett hål väl bildats går det fortare. Syran fräter sig sedan in i det mjukare dentinet. Om hålet inte behandlas kan bakterierna tränga längre in i tanden så att den innersta delen, pulpan, blir inflammerad. Inflammationen kan i vissa fall fortsätta ut i käkbenet och ge skador även där.

Behandling av hål i tänderna

Ett ytligt kariesangrepp som sitter i emaljen kan läka om man förbättrar rengöringen mellan tänderna, minskar antalet sockerintag och använder fluor oftare.

 

Blir hålet däremot större och når det mjukare dentinet måste det tas bort av en tandläkare och ersättas med en lagning. Om kariesangreppet når ända in till pulpan (nerven) dör den och bakterierna kan fortsätta genom rotkanalerna och ut mot käkbenet. Ofta får man tandvärk, men inte alltid. En rotbehandling kan göra tanden fri från bakterieinfektion.