Tandläkare Farzini

Tandluckor och behandling

Det finns många orsaker till att man kan ha en så kallad tandlucka, det är dock viktigt att detta problem åtgärdas då det annars kan skapa mycket problem.

Orsaker till att tandluckor uppstår

En tandlucka kan uppstå genom ett flertal olika anledningar. Alltifrån olyckshändelser till skador i tandfäste eller att man inte har anlag för att en tand skall utvecklas.

 

Om man mister en tand så kan detta påverka balansen hos en människa och då kan det bli ett större problem. Eftersom tänder söker kontakt med varandra kan det också vara risk för att tänder flyttar på sig.

Behandling

Den vanligaste behandlingen för att fylla mindre tandluckor är en bro som stöder sig på tänderna framför och bakom luckan. Vilket innebär att tandläkaren måste slipa ner granntänderna till luckan för att kunna placera in bron. Denna behandling är att föredra om granntänderna redan är lagade med stora lagningar. Bron innebär då att även dessa tänder förses med kronor.

 

Om det saknas flera bredvidliggande tänder eller om de som finns kvar är av sämre kvalitet går det inte att tryggt fästa bron. En protes kan då vara ett alternativ. Protesen sitter fast med hjälp av klamrar och tas bort av patienten vid rengöring.

 

Implantat är ett modernare alternativ som har funnits sedan två decennier tillbaka. En svensk läkare fann för över 30 år sedan att metallen och grundämnet titan kunde accepteras av kroppen som om det vore dess egen vävnad. Titanskruvar kan således växa fast i käkbenet och på sätt utgöra nya rötter som tandläkaren sedan kan använda för att fästa tänder till.

 

Behandlingen med implantat har en mycket god prognos. Undersökningar visar att 90 – 99 procent av broar som installerats fungerar bra under många år. Enstaka implantat når upp till 95 procent. Majoriteten av dem som får implantat bör kunna räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder. Titanskruvar slits inte, men tänderna kan däremot behöva bytas ut. En bra munhygien är viktig för att inte titanfixturerna ska lossa.